KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ VE İMAR PLANLARI

Kentsel Dönüşüm alanlarına getirilen yeni fonksiyonları 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile göstermek maksadıyla yapılan planlardır. Arz Şehircilik; bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı ekibi ile Kentsel Dönüşüm İmar Planı ve Kentsel Dönüşüm Strateji planı hizmeti sunmaktadır.

HAK SAHİPLİĞİ TESPİTİ VE ANALİZİ

Kentsel dönüşüm süreçlerinin en önemli adımlarından biri olan Hak Sahipliği Tespiti ve Analizi bölümü, dönüşüm alanında yer alan taşınmazların mülkiyet durumlarının belirlenmesi ve mevcut dokunun analiz edilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Arz Şehircilik; bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı ekibi ile Hak Sahipliği Tespiti ve Analizi hizmeti sunmaktadır.

HAK SAHİPLİĞİ UZLAŞMA SÜRECİ

Kentsel dönüşüm süreçlerinin en önemli adımı şüphesiz mülkiyet sahibi vatandaşa dönüşüm sonucu uygulanacak projenin anlatılması ve onayının alınmasıdır. Hak Sahipliği Uzlaşma Süreci’nin profesyonel ve şeffaf biçimde yürütülmemesi durumunda uzlaşma sağlamanın imkansız olduğu ve yapılan projenin hayata geçme olasılığının zorlaştığı gibi, proje alanında yaşayan vatandaşın süreç içerisinde kentsel hizmetlerden yoksun kalma durumunun ortaya çıktığı görülmektedir. Arz Şehircilik; bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı ekibi ile şeffaflık ilkesinin ön planda tutarak Hak Sahipliği Uzlaşma Süreci hizmeti sunmaktadır.

RİSKLİ ALAN İLANI VE MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

Bina yaşlanması veya deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetler sonucu hasar almış veya hasar alma potansiyeli olan yapılardan oluşan kentsel bölgelerin, kentsel dönüşüm sürecine girebilmesi için Riskli Alan olarak ilan edilmesi gerekmektedir. Arz Şehircilik; bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı ekibi ile Riskli Alan İlanı ve Mevzuat Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

MATEMATİKSEL MODEL VE FİZİBİLİTE

Kentsel Dönüşüm alanının mevcut durum, hak sahipliği ve morfolojik özellikleri tespitinin yapılması ve dönüşüm projesinden önce gerekli matematiksel modellerin çıkarılması ve dönüşüm senaryolarının oluşturulması gerekmektedir. Fizibilite çalışması özellikle havadan görselleştirme ve analiz yapma sürecini içermektedir. Arz Şehircilik; bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı ekibi ve insansız hava araçları (drone) ile Matematiksel Model ve Fizibilite hizmeti sunmaktadır.

Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi,
Mumhane Caddesi, Nimet Han, No: 45/35
Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL

Email: info@planarz.com