DANIŞMANLIK

İMAR BARIŞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete üzerinden yayımlanan tebliği ile “Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır.” İbaresi bulunmakta olup, İmar Barışı ile kaçak yapıların kentsel hizmetlerden faydalanabilmesi ve kayıt altına alınabilmesi imkanı oluşturulmuştur. Arz Şehircilik; Yapı Kayıt Belgesi alımı ve sonrasında Kat Mülkiyeti geçiş hizmetini bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı, Mimar ve Harita Mühendisi ekibi ile sunmaktadır.

ARSA-ARAZİ GELİŞTİRME

Sahip olduğunuz arsa veya arazi türü gayrimenkullerin en verimli kullanım analizlerinin yapılması, imar planlarında öngörülen işlevlere göre değer artışı veya azalışına neden olabilecek kriterlerin tespitini yaparak, gerekli durumlarda elden çıkarılması veya elde tutulması gibi öneri fikirleri üretmekteyiz. Ayrıca sahip olduğunuz parselin imar planından kaynaklı maruz kaldığı muhtemel zararların tespitinin yapılması ile söz konusu zararı minimize edebilecek imar planı değişikliği dosyası hazırlamaktayız. Arz Şehircilik; bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ekibi ile danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi,
Mumhane Caddesi, Nimet Han, No: 45/35
Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL

Email: info@planarz.com