ARZ ŞEHİRCİLİK;

Bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı, Mimar, Peyzaj Mimarı ve Harita Mühendisi kadrosu ile
kentsel problemlerin çözümü ve planlama hizmeti vermektedir.

ARZ ŞEHİRCİLİK olarak;

Yapı Kayıt Belgesi ve Kat Mülkiyeti’ne geçiş işlemlerinizde yapınızın rölöve alımı, mimari proje çizimi,
kat irtifakı tesisi ve yönetim planı tesisi gibi teknik süreçlerini yürütüyoruz.

ARZ ŞEHİRCİLİK olarak;

İmar Planı Değişikliği (Tadilatı) işlemleriniz için gerekli analizleri yapıyor,
ilgili planı ve plan notlarını inceliyor, değişikliğin sağlanabilmesi için en verimli dosyaları hazırlıyoruz.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İmar planı bulunan bir bölgede yer alan parsel veya parsellerin, plan kararları ile mevcut ihtiyacı karşılayamıyor olması nedeni ile yaşanan hak kayıpları gibi problemlerin giderilebilmesi için, kamu yararı ilkesi göz önünde bulundurularak Şehir Plancısı tarafından yapılabilen işlemlere İmar Planı Değişikliği (Tadilatı) denilmektedir. Arz Şehircilik; bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı ekibi ile İmar Planı Değişikliği (Tadilatı) hizmeti sunmaktadır.

YAPI KAYIT BELGESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete üzerinden yayımlanan tebliği ile İmar Barışı ile kaçak yapıların kentsel hizmetlerden faydalanabilmesi ve kayıt altına alınabilmesi imkanı oluşturulmuştur. Arz Şehircilik; Yapı Kayıt Belgesi alımı ve sonrasında Kat Mülkiyeti geçiş hizmetini bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı, Mimar ve Harita Mühendisi ekibi ile sunmaktadır.

Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi,
Mumhane Caddesi, Nimet Han, No: 45/35
Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL

Email: info@planarz.com